Үмүт кылсаң сен бирөөнүн байлыгын, Үйүлгөнү жүрөгүңө кайгы- муң.

Кошкон: 11:47:00 0 коммент.
🌺Үмүт кылсаң сен бирөөнүн байлыгын,
Үйүлгөнү жүрөгүңө кайгы- муң. 
🌺Сурап алып минген атың кооптуу,
Жөө басканың пайдалуу да сооптуу. 
🌺Чык- чык эткен саат үнү береги,
Чык эртерээк  бул дүйнөдөн дегени. 
🌺Бейишке үй салам десең асылым,
Бир жетимди сылап койгун акырын. 
🌺Өскөн чөптүн бар тγрγ эле гүл эмес,
Өпкөн көздүн ар бири эле сүйүү эмес. 
🌺Бир да китеп окубаган, эмнедей,
Бетин жуубай өтүп кеткен пендедей. 
🌺Жашоо жармын уйку төшөк жүгөндөйт,
Жалкоо жандын күндө эртеңи түгөнбөйт. 
🌺Иште, оку чарчабастан жашыңда,
Ийгиликтин сабыр турат башында. 
🌺Түрүүлүгүң  татыбастыр күкүмгө,
Түгөнбөсө  жай намаздын үстүндө. 
🌺Башың бийик болгон менен атактуу,
Барган сайын арты улам азаптуу. 
🌺Кызык күндө келген мейман мактаган,
Кыйын күндө жанга айланат таппаган. 
🌺Элге арналып  турган менен бүт демим,
Эгер Кудай жактырбаса бүткөнүм. 
🌺Кээ бир көңүл салган өңдүү кейишке,
Кээ бир көңүл алып кирет бейишке. 
🌺Заалымдарды заккум дарак тойгузат,
Зарлайт алар: "аттиң болбой топурак" 
🌺Бул тикенди басып турган тамандар,
Булбул конгон бакчаларда кадамдар. 
🌺Улуу жолдо өттү нечен кеменгер,
Улуу адамда улут болбойт дегендер. 
🌺Бороон- чапкын сереп салып өткөнгө,
Боорум ооруйт жаш төкпөгөн көздөргө.

Жеңишбек ЖУМАКАДЫР.

admin

Блоггер, Журналист, Веб-дизайнер

Сыдыков Адилет Акматжанович 1994-жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Атамерек айлында туулган. .

0 коммент.:

Отправить комментарий