Кыргыз накыл кептери англис тилинде

Кошкон: 10:29:00 0 коммент.

Көп билгендин, көп окугандын зыяны жок. Себеби, билим-эч ким уурдап ала албай турган алтын казына. Билимисиз болбой билги бололу, илимсиз болбой илги бололу. Назарыңыздарда кыргыз макалдарынын, накыл кептеринин англисче маанилери.

 • Business before pleasure – Мээнеттин түбү дөөлөт
 • A man can die but once – Эр жигитке эки өлмөк жок 
 • Live and learn – Оку, оку жана оку 
 • Eeast or west,Home is best – Өз үйүм өлөң төшөгүм 
 • Better late than never – Эчтен кеч жакшы
 • Neck or nothing – Чечинген суудан тайманбайт
 • There is no royal road to learning – Билим алуу ийне менен кудук казгандай
 • No grass grows on his heel – Эмгек менен эл көгөрөт
 • Experience is the mother of wisdom - Көп жашагандан эмес, көптү көргөндөн сура
 • Good health is above wealth – Ден соолук-зор байлык
 • He who laughs at crooked man should walk very straight - Күлбө досуңа, келет башыңа 
 • No gain without pain – Мээнетсиз дөөлөт жок 
 • Patience is a virtue – Сабырдын түбү-сары алтын
 • Practice makes perfect – Көч бара-бара түзөлөт
 • Look before you leap – Жети өлчөп бир кес 
 • Let sleeping dogs lie – Жаткан жыландын куйругун баспа
 • Many words hurt more than swords - Сөз сөөктөн, таяк эттен өтөт
 • Seeing is believing - Укканыңа эмес, көргөнүңө ишен
 • Nothing venture, nothing have – Аракет болбосо, берекет болбойт
 • Never put off till tomorrow what you can do today – Бүгүн бүтчү ишти эртеңкиге калтырба
 • One man does not make a team – Жалгыз аттан чаң чыкпайт
 • Where there is a will there is way – Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң
 • All is not gold that glitters – Жылтырагандын баары эле алтын эмес
 • All bread is not baked in one oven – Беш манжа бирдей эмес
 • Better be born lucky than rich – Тоодой байлык бергенче, бармактай бакыт берсин
 • Clother make the man – Адамдын көркү чүпөрөк
 • Custom is second nature – Оору калса да, адат калбайт
 • Cut your coat according to your cloth – Жылкыңа карап ышкыр
 • Curses like chickens come home to roost – Бирөөгө ор казба, өзүң түшөсүң
 • There is reason in all thing – Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт
 • Strike while the iron is hot – Темирди ысыгында сок

admin

Блоггер, Журналист, Веб-дизайнер

Сыдыков Адилет Акматжанович 1994-жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Атамерек айлында туулган. .

0 коммент.:

Отправить комментарий