Кыргыз накыл кептери англис тилинде

Кошкон: 10:29:00 0 коммент.

Көп билгендин, көп окугандын зыяны жок. Себеби, билим-эч ким уурдап ала албай турган алтын казына. Билимисиз болбой билги бололу, илимсиз болбой илги бололу. Назарыңыздарда кыргыз макалдарынын, накыл кептеринин англисче маанилери.

  • Business before pleasure – Мээнеттин түбү дөөлөт
  • A man can die but once – Эр жигитке эки өлмөк жок 
  • Live and learn – Оку, оку жана оку 
  • Eeast or west,Home is best – Өз үйүм өлөң төшөгүм 
  • Better late than never – Эчтен кеч жакшы
  • Neck or nothing – Чечинген суудан тайманбайт
  • There is no royal road to learning – Билим алуу ийне менен кудук казгандай
  • No grass grows on his heel – Эмгек менен эл көгөрөт
  • Experience is the mother of wisdom - Көп жашагандан эмес, көптү көргөндөн сура
  • Good health is above wealth – Ден соолук-зор байлык
  • He who laughs at crooked man should walk very straight - Күлбө досуңа, келет башыңа 
  • No gain without pain – Мээнетсиз дөөлөт жок 
  • Patience is a virtue – Сабырдын түбү-сары алтын
  • Practice makes perfect – Көч бара-бара түзөлөт
  • Look before you leap – Жети өлчөп бир кес 
  • Let sleeping dogs lie – Жаткан жыландын куйругун баспа
  • Many words hurt more than swords - Сөз сөөктөн, таяк эттен өтөт
  • Seeing is believing - Укканыңа эмес, көргөнүңө ишен
  • Nothing venture, nothing have – Аракет болбосо, берекет болбойт
  • Never put off till tomorrow what you can do today – Бүгүн бүтчү ишти эртеңкиге калтырба
  • One man does not make a team – Жалгыз аттан чаң чыкпайт
  • Where there is a will there is way – Саргара жортсоң, кызара бөртөсүң
  • All is not gold that glitters – Жылтырагандын баары эле алтын эмес
  • All bread is not baked in one oven – Беш манжа бирдей эмес
  • Better be born lucky than rich – Тоодой байлык бергенче, бармактай бакыт берсин
  • Clother make the man – Адамдын көркү чүпөрөк
  • Custom is second nature – Оору калса да, адат калбайт
  • Cut your coat according to your cloth – Жылкыңа карап ышкыр
  • Curses like chickens come home to roost – Бирөөгө ор казба, өзүң түшөсүң
  • There is reason in all thing – Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт
  • Strike while the iron is hot – Темирди ысыгында сок

admin

Блоггер, Журналист, Веб-дизайнер

Сыдыков Адилет Акматжанович 1994-жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Атамерек айлында туулган. .

0 коммент.:

Отправить комментарий