Бирөөгө сынтагуудан абайлаңыз!

Кошкон: 09:03:00 0 коммент.
Жубайлар жаңы квартирага көчүп келип жашап калышат. Эрте менен уйкудан араң ойгонгон аялы терезени карап, жуулган кийимдерин жайып жүргөн кошунасын көрөт.

- Шейшептеринин кирлигин карачы!

Гезит окуп олтурган күйөөсү аялынын сөзүнө көңүл бурбады.

- Чагымда анын самыны начар же ал кир жууганды билбейт! Ага кир жууганды үйрөтүп коюш керек экен.

Күндөрдүн биринде эрте менен терезеге карап, “Оо, бүгүн кошунамдын шейшептери таптаза жуулуптур! Кир жууганды үйрөнгөн окшойт” – деди.

Анда күйөөсү:

- Жок, бүгүн мен эрте менен туруп, терезелерди жууп чыктым. 

admin

Блоггер, Журналист, Веб-дизайнер

Сыдыков Адилет Акматжанович 1994-жылы Ош облусунун Ноокат районундагы Атамерек айлында туулган. .

0 коммент.:

Отправить комментарий